FILOSOFIA DE RECOLZAMENT I COMPROMÍS PER RESPECTAR EL MEDI AMBIENT

 

A l'Hotel Neri creiem en la necessitat de respectar el medi ambient, i contínuament busquem maneres més lògiques i racionals d'interactuar amb el món que ens envolta.

A anima hotels creiem en la necessitat de respectar el medi ambient, i contínuament busquem maneres més lògiques i racionals d'interactuar amb el món que ens envolta.

Utilitzem materials naturals: la fusta s'ha desenvolupat i s'ha tractat de manera natural, no és pas el resultat de cap tala indiscriminada, i no recorrem mai a vernissos, pintures ni cap altre tractament que pugui ser tòxic.

Parets llises, pintures naturals i colors seleccionats meticulosament per crear entorns calmats i relaxants.

Les cortines i la tapisseria estan fetes de teixits naturals, setí i cotó 100 X 100.

La llenceria de les habitacions és de cotó i les tovalloles són de pelfa natural.

La informació de l'hotel s'imprimeix sempre en paper que compleix els estàndards de la certificació FSC.

Traiem el màxim profit dels recursos naturals i racionalitzem l'ús energètic; instal.lem il.luminació energèticament eficient i en controlem l'ús mitjançant sensors de moviment; reduïm el consum d'aigua i reciclem la brossa que generem.

Sabem que "protegir el nostre entorn natural és el repte més important que afrontem actualment".