QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Dades del responsable del tractament de les dades personals:

Identitat: ANIMUA, S.A. - CIF: A-08520876

Domicili social: Plaça Urquinaona, 1, principal 2ª, 08010 Barcelona

Telèfon: 934 929 394

Correu electrònic: info@hotelneri.com

 

FINALITAT

De conformitat amb el Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, a Animua, S.A. tractem la informació que ens faciliten els clients i proveïdors per a la correcta gestió dels serveis sol·licitats, així com per a la facturació dels mateixos.

 

DURADA DE LA CONSERVACIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

 

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La base legal del tractament de les dades personals és l’ execució d´un contracte de compravenda de serveis.

 

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals no es comunicaran a tercers llevat els casos en què hi hagi una obligació legal.

 

QUINS SÓN ELS DRETS QUAN ENS FACILTA DADES DE CARÀCTER PERSONAL?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Animua, S.A. estem tractant dades personals que els afectin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió, quan, entre d’ altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats en què van ser recollides.

En determinats casos, els interessats podran:

1.- Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas tant sols conservarem aquelles necessàries per a l´exercici o defensa de reclamacions.

2.- Per motius relacionats amb la seva situació particular, oposar- se al tractament de dades personals. Animua S.A. deixarà de tractar les dades personals, llevat per motius legítims, per a l´exercici o defensa de les reclamacions.

D’ acord amb el dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

 

COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS?

Els interessats podran exercir els drets que li corresponguin mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a Animua, S.A, Plaça Urquinaona, 1, principal 2ª, 08010 Barcelona

Si considera que els seus drets no han sigut atesos degudament, té dret a presentar una reclamació davant l´Agència de Protecció de Dades.